WC Stop - Plovací systém

Úsporná technologie na toaletu

Doba instalace: 10 – 15 min.

Textový průvodce instalací

  • Než začnete s instalací WC Stop, ujistěte se, že jste uzavřeli přívod vody ke toaletní nádržce. Tento ventil se obvykle nachází na zdi nebo podél stěny poblíž toalety.

  • Spláchněte toaletu, aby byla toaletní nádržka úplně vyprázdněna. Odstraňte víko nebo kryt nádržky, abyste získali přístup dovnitř.

  • Umístěte WC Stop do toaletní nádržky tak, aby nebránilo pohybu splachovacího mechanismu a aby bylo možné volně ovládat splachování.

  • Ujistěte se, že je úsporné závaží správně umístěno a že nezasahuje do funkce splachovacího mechanismu.

  • Vraťte kryt nebo víko nádržky od toalety na místo a uzavřete jej. Zkontrolujte, že je mechanismus utažený.

  • Po instalaci úsporného závaží otevřete přívod vody a otestujte správnost jeho fungování.

Videoobsah pro vás ještě chystáme.

Nákupní košík
Přejít nahoru